post@psykologselbekk.no 90833154

Psykolog Nils Jørgen Selbekk

Min bakgrunn

Studie

Jeg er autorisert psykolog, og nå psykologspesialist fra og med 2020, etter å ha tatt profesjonsutdanning i psykologi ved NTNU. Studiet ved NTNU legger vekt på behandling med dokumentert effekt, og har en tydelig «kognitiv» retning. Ønsker du å vite mer om hva «kognitiv» betyr, kan du lese mer om dette på denne siden. I tillegg lærer vi mye om hvordan kroppen, hjernen inkludert, er skrudd sammen, og hvordan tankene våre kan påvirke kroppen og omvendt. Jeg ble særlig opptatt av temaene evolusjonspsykologi, atferdsterapi, metakognitiv terapi, religionspsykologi og bevissthet.

Coperiosenteret

Mine første erfaringer med terapi med voksne fikk jeg som terapeut på Coperiesenteret under studiet. Her jobbet jeg særlig med milde til moderate psykiske lidelser og kroniske smerter. Jeg holdt blant annet foredrag om kronisk smerte på ryggskolen ved St. Olav og hadde gruppeterapi med pasienter med kronisk ryggsmerte i Strängnes utenfor Stockholm.

Barne og ungdomspsykiatri

Jeg hadde min hovedpraksis ved BUP Kristiansund, og ble også ansatt der rett etter studiet. Her fikk jeg erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser og sosiale vansker hos barn og ungdom, og jobbet særlig mye med ADHD og autisme/asperger. Jeg startet opp en foreldreveiledning for foreldre med barn som fikk ADHD-diagnose og deltok i grupper for barn og foreldre av barn med autisme/asperger-diagnose.

Modum Bad

Jeg fikk tilbud om å jobbe på angstavdelingen ved Modum Bad, og tok dette tilbudet for å kunne fordype meg i angstlidelser og i en metode som kalles metakognitiv terapi (denne kan du også lese mer om her).

Traumepoliklinikken og St. Olav

Etter å ha kommer hjem til Trøndelag fikk jeg meg jobb på Traumepolinklikken ved St. Olav, der det jobbes utelukkende med PTSD. Jeg jobbet særlig med metakognitiv terapi for denne lidelsen.

Jeg byttet etter hvert til Korttidspoliklinikken for å bli ferdig med min spesialisering i voksenpsykologi, og der jobber jeg ennå.

Spisskompetanse

Som psykolog i Norge er man i stand til å utrede og behandle psykiske lidelser, samt fungere som en samtalepartner og veileder om såkalt normalpsykologiske tema (sorg, familieproblematikk, seksuell identitet, stress osv). I tillegg til dette har min utdanning og erfaring gitt meg særlig kompetanse på dette: